• забезпечує високу культуру обслуговування, створює комфортні умови для користувачів бібліотеки;
  • надає інформаційні послуги користувачам;
  • проводить видачу книг, журналів, газет та інших носіїв інформації читачам бібліотеки через абонемент та читальний зал;
  • організовує соціокультурні заходи з метою популяризації бібліотечного фонду. До уваги користувачів - книжкові виставки, літературні вечори, прем’єри книг та інші заходи, направлені на широку популяризацію літератури та залучення читачів до бібліотеки;
  • веде краєзнавчу роботу на допомогу користувачам у вивченні історії, традицій та культурних надбань рідного краю
  • проводить соціальні розвідки, працює з соціально-незахищеними групами населення.
  • впроваджує інноваційні методи та форми обслуговування користувачів;

 

На відділі працює літературно-мистецьке об’єднання «Роксолана».

 

Читальний зал має універсальний фонд друкованих видань. Налічує 9753 примірників книг з різних галузей знань, 547 примірників періодичних видань, 10 електронних видань та постійно оновлюється новинками.

Абонемент має широкий вибір різногалузевої літератури та налічує 18164 примірників. Література видається додому терміном на 30 днів, книги підвищеного попиту – на 5 днів. На базі абонементу діє:

- кафедра обслуговування юнацтва;

З листопада 201           року на базі відділу працює Центр вільного доступу до мережі Інтернет, створений в рамках проекту «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст», який спрямовує роботу на: забезпечення доступу користувачів до інформаційних ресурсів на електронних носіях та мережі Інтернет, проведення масових заходів з метою залучення користувачів бібліотеки до сучасних інформаційних ресурсів.